بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2020

0

تلویزیون LG می تواند 30000 LED را برای کار استخراج کند

LG سیاره را برای یک تلویزیون پیکربندی کرده و از فناوری Mini-LED برخوردار است. نوآوری در توسعه تلویزیون دیجیتال مهمترین قسمت این مجموعه تلویزیونی است. اگر نتیجه صفحه بخواند ، نوشتن منطقه چند دقیقه...