بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2021

0

WhatsApp در دسک تاپ مورد نیاز است تا به صورت عملکردی با بیومتریک تایید شده کار کند

در حالی که WhatsApp من را کامپایل می کند یا من روی دسک تاپ کار می کنم ، امنیت آن را بیشتر کنید. هنگامی که شناسه فعال سازی تلفن بیومتریک را فعال کردید ،...

0

Pinterest برنامه ها و برنامه هایی را برای پذیرش قالب “Stories” ارائه می دهد

Pinterest بهترین برنامه ها را برای تأمین مالی تصویب قالب ها در تاریخ Snapchat ارائه می دهد که برای فیس بوک ، اینستاگرام ، توییتر ، WhatsApp ، YouTube و Linkedin قابل استفاده است....