بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2021

0

Padia e Jeff Bezos نسبت به ناسا یک رایانه و یک آژانس رایانه ای به اشتراک گذاشت

[ad_1] SASUR NASA از نظر پول مهمترین مشکلات را با Starliner ، رایانه و آژانس دارد و ما باید بر آنچه باید با آن کار کنیم تمرکز کنیم. طبق گزارش خبرنگاران Joey Roulette که...