بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2022

شب زفاف 0

شب اول ازدواج چقدر درد دارد ؟

درد شب زفاف بیشتر استرس شب حجله در دختران پدیدار می شود. جایی که دسترسی به اطلاعات جنسی صحیح برای او دشوار است و اگر جرات کند و تلاش کند تا بداند، اغلب اطلاعات...